CardConnect

CardConnect är en mobiltjänst vi utvecklat för betalkorts-utgivare. Det är ett B2B-koncept, som knyter en kortinne-havares mobiltelefon till ett redan befintligt betalkort. Vår kund är betalkortsutgivaren.

Med CardConnect utnyttjas redan etablerade relationer och strukturer. Detta ökar intäkterna från befintliga kunder, genom att möjliggöra nya produkter och tjänster. Kortut-givaren får med tjänsten en ny kanal till kunden.

CardConnect är en tjänst som gynnar alla. Kunden kan handla när behov uppstår, och får därmed optimal service. Leverantören kan ge service dygnet runt med minimal administration. Betalkortsutgivaren kan öka omsättningen med ökad säkerhet, då mobiltelefonen har större säkerhet än kreditkortet.

Svensk Mobil-Identifikation erbjuder en komplett tjänst till kortutgivare, med både teknik och produkter. Som en första tjänst har vi valt att lansera påfyllnad av kontantkort till mobiltelefoner. Denna tjänst är redan igång och fram-gångsrik. Vi utvecklar också nya tjänster, t.ex. saldobesked och postorder via mobiltelefonen.


© Svensk Mobil-Identifikation AB 2007