Våra kunder

Våra tjänster riktar sig till företag, och redan idag utnyttjas de av tusentals kortinnehavare.

Betalkortsutgivare, som t.ex. banker och bensinbolag.
Genom vår tjänst CardConnect kan företaget erbjuda sina kunder att koppla samman mobiltelefonen med betalkortet. Vi samarbetar bland annat med Norsk Hydro kring deras tjänst Mobiltanken, där medlemmar erbjuds att knyta sin mobiltelefon till sitt Hydrokort. Därefter kan de per telefon beställa påfyllnad för kontantkort och betala med Hydrokortet.

Affärskedjor med egna medlemskort.
Även här kan företaget med hjälp av vår tjänst CardConnect erbjuda kortinnehavarna att knyta sin mobiltelefon till medlemskortet. Detta ger möjligheter för en rad nya tjänster som ökar värdet och attraktionskraften hos företagets kort.

Företag med behov av snabb identifiering, t.ex. bensinstationer och biljettförsäljare.

Tillsammans med samarbetsparter som Goyada utvecklar vi ständigt nya tjänster och affärslösningar som passar allt fler företag.


© Svensk Mobil-Identifikation AB 2007