Våra tjänster

A. Mobiltelefonservice

Mobiltelefonen erbjuder ett antal fördelar. Den kan ge service oberoende av tid och plats, och är samtidigt enkel att hantera. Vi erbjuder idag fyra tjänster som tillvaratar dessa egenskaper.

1. HamnSMS - betalning av gästhamnsavgift via SMS

Med denna tjänst kan även mindre hamnar enkelt ta betalt av gästande båtar dygnet runt. Läs mer om HamnSMS.

2. TullSMS - betalning av trängselskatten via SMS

Betala Din trängselskatt enkelt via SMS. Läs mer om TullSMS.

3. CardConnect - ökar värdet av befintliga betal- och medlemskort.

Denna tjänst riktar sig till betalkortsutgivare och kopplar ihop mobiltelefonen med ett befintligt betalkort. Detta ger kortinnehavaren möjlighet att handla med mobilen och debitera kortet. Läs mer om CardConnect.

4. Mobil-ID - säker, snabb och billig identifiering.

Förenklat kan man säga att Mobil-ID gör mobiltelefonen till ett identitetskort. Tjänsten gör det möjligt att med ett enkelt telefonsamtal t.ex. öppna dörrar på distans.

B. Webbservice

Bevakning av trängselskatten - en service för företag

Vi bevakar skattebesluten åt era kunder och meddelar
via e-mail.

Läs mer här.


© Svensk Mobil-Identifikation AB 2007